Nörolojik hastalıkların tedavisinde ozon nasıl kullanılır?